Torrild Kirkes inventar

Torrild kirkes altertavle er fra 1610 og skåret af Oluf Olufsen fra Hedemølle i Vedslet sogn. Bemalingen er udført af Laurids Andersen Riber. Alterbordet er muret og forsynet med et panel fra 1600-tallet.

Prædikestolen er fra 1616 og er ligesom altertavlen udført af Oluf Olufsen.


Torrild kirkes døbefont er fra omkring år 1225 og er en østjysk døbefont af "Horsens-typen".

Bag orgelets gamle facader er et relativt nyt orgel med 6 stemmer og pedal fra 1972 af Bruno Christensen og Sønner.


Kirkeskibet er et orlogsskib fra 1672. Det tælles blandt de allerældste i landet.

Kirkebænkene i Torrild kirke er alle forsynet med fint udsmykkede gavle fra 1654. Bænkene er omlavet flere gange.


I Torrild kirke hænger også et epitafium fra omkring 1691 af sognepræst Ole Jensen Holmboe og hustru Karen med deres 14 børn. Maleriet har sandsynligvis været tænkt som midterbillede i et epitafium.

Mindekrans af sølvegeblade og med sløjfe, hvorpå er graveret: "N. N. Glarbo 26.1.94. Fra Torrild Skoledistrikt". Kransen omslutter et fotografi af afdøde, indfattet i sort ramme. Ophængt på nordvæggen under buen mod vestforlængelsen af kirken.


På Torrild kirkes sydlige væg lige inden for døren hænger en mindetavle af eg fra 1945 til minde om 6 australske flyvere:"Til minde om hin forårsmorgen den 10. april 1944, da den store krigs flammeskær luede over Torrild sogn, og til minde om de 6 australske flyvere, som den morgen satte livet til i kampen for Europas befrielse."Se mere om fly og besætning på www.airmen.dk/p286.htmSid Cooper, den syvende flyver der over-levede, har flere gange besøgt Torrild, og i 1990 forærede han kirken en gæstebog. Desuden har han givet kirken en oblatæske af sølv med indskriften: "I taknemmelig erindring om d. 10.4.1944. Syd Cooper."