Om Torrild Kirke

Torrild Kirke - Bygaden 2, Torrild, 8300 Odder

Torrild kirke rummer en lang historie, helt tilbage fra da den blev bygget omkring år 1200. Nedenfor finder du video og billeder af Torrild kirke og dens inventar.

Videoen er med lyd. Husk at slå højttalerne til.

Kirkehuset

Kirkehuset i Hundslund kan lejes af almennyttige grupper, organisationer og foreninger i sognene, og det må kun anvendes til ikke-kommercielle formål. 
Kirkehuset kan også lejes af private til samvær efter bisættelse eller begravelse i Hundslund kirke eller Torrild kirke. 
Det kan ikke lejes til private fester og sammenkomster. 

Henvendelse til kirketjener Susanne Holm Andersen vedr. leje af Kirkehuset,
tlf.: 86 55 01 91 eller 29 64 80 37,
mail: sa.kirketjener@hotmail.com.


Torrild kirke ligger højt og ses tydeligt fra vejen mod Odder.

Kirkeskibet set fra orgelpulpituret.

Torrild kirkes altertavle er fra 1610 og skåret af Oluf Olufsen fra Hedemølle i Vedslet sogn. Bemalingen er udført af Laurids Andersen Riber. Alterbordet er muret og forsynet med et panel fra 1600-tallet.

Torrild kirkes døbefont er fra omkring år 1225 og er en østjysk døbefont af "Horsens-typen".

Prædikestolen er fra 1616 og er ligesom altertavlen udført af Oluf Olufsen.

Detalje fra prædikestolen.

Bag orgelets gamle facade er et nyt orgel med 6 stemmer og pedal fra 1972 af Bruno Christensen og sønner.

Kirkeskibet er et orlogsskib fra 1672. Det tælles blandt de allerældste i landet.

Kirkebænkene i Torrild kirke er alle forsynet med fint udsmykkede gavle fra 1654. Bænkene er omlavet flere gange.

I Torrild kirke hænger også et epitafium fra omkring 1691 af sognepræst Ole Jensen Holmboe og hustru Karen med deres 14 børn. Maleriet har sandsynligvis været tænkt som midterbillede i et epitafium.

På Torrild kirkes sydlige væg lige inden for døren hænger en mindetavle af eg fra 1945 til minde om 6 australske flyvere:"Til minde om hin forårsmorgen den 10. april 1944, da den store krigs flammeskær luede over Torrild sogn, og til minde om de 6 australske flyvere, som den morgen satte livet til i kampen for Europas befrielse."Se mere om fly og besætning på www.airmen.dk/p286.htmSid Cooper, den syvende flyver der over-levede, har flere gange besøgt Torrild, og i 1990 forærede han kirken en gæstebog. Desuden har han givet kirken en oblatæske af sølv med indskriften: "I taknemmelig erindring om d. 10.4.1944. Syd Cooper."

Mindekrans af sølvegeblade og med sløjfe, hvorpå er graveret: "N. N. Glarbo 26.1.94. Fra Torrild Skoledistrikt". Kransen omslutter et fotografi af afdøde, indfattet i sort ramme. Ophængt på nordvæggen under buen mod vestforlængelsen af kirken.

Torrild kirke er bygget omkring år 1200. Hvælvingerne er bygget op mod 1400-tallet og samtidig tilbyggedes våbenhuset og skibets vestligste fag med det karakteristiske styltetårn.