Sognehuset

Hvem kan bruge lokalerne?
 
I Ørting-Falling Sognehus er der kontorer, køkken og en sal. Huset er beregnet til konfirmandundervisning og konfirmandforældremøder, samt til møder, studiekredse og lignende, som arrangeres af ansatte eller menighedsrådet. Disse møder har fortrinsret.
 
Endvidere kan lokalerne efter aftale anvendes til et alsidigt kirkeligt, socialt eller folkeligt arbejde, omfattende alle aldersgrupper i Ørting og Falling Sogne. Regelmæssige møder og møderækker kun efter skriftlig ansøgning.
 
Lokalerne udlejes desuden til sammenkomster efter begravelser eller bisættelser fra Ørting-Falling kirker, samt til korte receptioner af et par timers varighed ifm. kirkelige handlinger i vore kirker.
 
Ved spørgsmål ifm. Sognehuset kontaktes:

Kirketjener Kirsten Børling Hansen

Mobil: 2938 2124

Email: kirketjener@oertingfallingkirker.dk

 

Se evt: Brochure vedr. leje og brug af huset