Hundslund Kirkes inventar

Hundslund kirkes altertavle er fra 1613, hvilket fremgår af en indskrift på bagsiden. Den er lavet af Mikkel Snedker i Vrold ved Skanderborg. Alterbordet er fra middelalderen og bygget op af marksten. Bordet er dækket af et træpanel som stammer fra ca. 1669. Malerierne derpå er fra omkring år 1700 og viser flere apostelfigurer. 

Maleren Laurids Andersen Riber malede korsfæstelsesbilledet i midterfeltet, samtidig med at altertavlen blev skåret. Maleriet blev taget ned i 1899 og erstattet med det maleri af Chr. Dalsgaard, der nu hænger over kirkens indgangsdør. Allerede 30 år senere blev det oprindelige maleri dog sat tilbage i altertavlen, og der sidder det endnu. 

 

På nordvæggen i kirken hænger et stort epitafium – vistnok fra 1673. Det er bekostet af gårdejer Morten Mikkelsen i Hadrup og havde oprindeligt et maleri af ham og familien i midterfeltet. Maleriet er imidlertid gået tabt. I 1792 bekostede familien en restaurering af epitafiet, og i stedet for maleriet blev indsat en fortegnelse over gårdens ejere indtil da. Fortegnelsen er senere ført frem til 1864.


Kirkeskibet er en model af barken "Samsø af Horsens" og stammer fra 1908.

På den nordlige korbuevæg hænger et gammelt sengotisk korbuekrucifiks fra 1450-1500.


 

Prædikestolen er udført omkring år 1600 i en enkel højrenæssance-stil. Ifølge den udskårne tekst på stolen er den bekostet af Esben Jørgensen i Tendrup. Den er med stor sandsynlighed lavet af billedskærer Oluf Olufsen i Hedemølle, der på samme tid lavede prædikestolen til Torrild Kirke, som den i høj grad ligner. 

Orglet i Hundslund kirke er bygget i 1962 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Orglet har 14 stemmer fordelt på to manualer og pedal.


 

Chr. Dalsgaards maleri, der fik 30 år i altertavlens midterfelt, hænger nu på kirkens sydvæg over indgangsdøren fra våbenhuset. Det forestiller Jesu dåb i Jordanfloden.