Hundslund Kirke

Hundslund Kirke er opført i romansk stil. Kirkens skib og kor er opført for ca. 800 år siden i slutningen af 1100-tallet. Omkring år 1500 blev våbenhuset og tårnet bygget til. Bygningsmaterialet, som er anvendt, er udvendigt veltilhugne granitkvadre, mens der indvendigt mest er brugt marksten.

Da kirkens tårn blev opført, er skibets vestgavl blevet brudt ned, og de overskydende granitkvadre anvendt forneden i tårnets facade. Adgang til tårnet kan kun ske udefra gennem vestdøren, der fører ind i et klokkekammer. Derfra går en vindeltrappe, som er indbygget i muren, op i tårnet. Tårnets to klokker er fra henholdsvis 1762 og 1945.

Kirkens nuværende farvesammensætning er fra 1927 og skyldes kgl. bygningsinspektør Viggo Norn fra Horsens. Vinduesåbningerne mod nord og øst er de oprindelige, hvorimod sydvinduerne er fra 1931. Korbuen er oprindelig.

I våbenhusets gavl er indmuret en romansk gravsten af mørkegrå granit bærende indskriften "Magnus". I stenen er med sikker hånd hugget en reliefudsmykning, som forestiller et kors på en processionsstang med midtknop plantet på en lille Golgathahøj, hvorfra der vokser en plante op på hver side af stangen. Desuden er gravstenen pyntet med en femkløver og en trekløver.

Hovedindgangslågen til kirkegården er ophængt i store vildtbanesten fra 1757. Stenene stammer fra det kongelige jagtområde ved Skanderborg.

I menupunktet til højre kan du læse mere om Kirkehuset og kirkens inventar.

 

 

Via disse links kan du læse, se og høre mere om Hundslund Kirke: