Om Hundslund Kirke

Hundslund Kirke - Landevejen 5, 8350 Hundslund

Hundslund kirke er udført i romansk stil. Kirken ligger i Hads Herred i Århus Stift. Nedenfor finder du video og billeder af Hundslund kirke og dens inventar.

Videoen er med lyd. Husk at slå højttalerne til.

Kirkehuset

Kirkehuset i Hundslund kan lejes af almennyttige grupper, organisationer og foreninger i sognene, og det må kun anvendes til ikke-kommercielle formål. 
Kirkehuset kan også lejes af private til samvær efter bisættelse eller begravelse i Hundslund kirke eller Torrild kirke. 
Det kan ikke lejes til private fester og sammenkomster. 

Henvendelse til kirketjener Susanne Holm Andersen vedr. leje af Kirkehuset,
tlf.: 86 55 01 91 eller 29 64 80 37,
mail: sa.kirketjener@hotmail.com.


Hundslund kirkes altertavle er fra 1613, hvilket fremgår af en indskrift på bagsiden. Den er lavet af Mikkel Snedker i Vrold ved Skanderborg. Alterbordet er fra middelalderen og bygget op af marksten. Bordet er dækket af et træpanel som stammer fra ca. 1669. Malerierne derpå er fra omkring år 1700 og viser flere apostelfigurer.Det er maleren Laurids Andersen Riber, som har malet altertavlens korsfæstelses-billede i 1891, som efter en istandsættelse i 1929 atter sidder i storfeltet. Over alter-tavlen har koret omkring år 1500 fået to krydshvælvinger.

På nordvæggen i kirken hænger et epitafium - vistnok fra 1673. Tavlen er opsat af Morten Mikkelsen Haderup og er forsynet med en fortegnelse over hans gårds ejere frem til 1864.

Kirkens skib og kor er opført for ca. 800 år siden i slutningen af 1100-tallet. Omkring år 1500 blev våbenhuset og tårnet bygget til. Bygningsmaterialet, som er anvendt, er udvendigt veltilhugne granitkvadre, mens der indvendigt mest er brugt marksten.

Kirkens nuværende farvesammensætning er fra 1927 og skyldes kgl. bygningsinspektør Viggo Norn fra Horsens. Vinduesåbningerne mod nord og øst er de oprindelige, hvorimod sydvinduerne er fra 1931. Korbuen er oprindelig.

Kirkeskibet er en model af barken "Samsø af Horsens" og stammer fra 1908.

På den nordlige korbuevæg hænger et gammelt sengotisk korbuekrucifiks fra 1450-1500.

Orglet i Hundslund kirke er bygget i 1962 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Orglet har 14 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

Kirkens prædikestol er udført omkring 1600 i en enkel højrenæssance-stil. Den er sandsynligvis lavet af Esben Jørgensen i Terndrup.

I våbenhusets gavl er indmuret en romansk gravsten af mørkegrå granit bærende indskriften "Magnus". I stenen er med sikker hånd hugget en reliefudsmykning, som forestiller et kors på en processionsstang med midtknop plantet på en lille Golgathahøj, hvorfra der vokser en plante op på hver side af stangen. Desuden er gravstenen pyntet med en femkløver og en trekløver.

Da kirkens tårn blev opført, er skibets vestgavl blevet brudt ned, og de overskydende granitkvadre anvendt forneden i tårnets facade. Adgang til tårnet kan kun ske udefra gennem vestdøren, der fører ind i et klokkekammer. Derfra går en vindeltrappe, som er indbygget i muren, op i tårnet. Tårnets to klokker er fra henholdsvis 1762 og 1945.

Det tidligere alterbillede er nu ophængt over døren til våbenhuset og er malet af Chr. Dalsgård. Billedet forestiller Kristi dåb.

Hovedindgangslågen til kirkegården er ophængt i store vildtbanesten fra 1757. Stenene stammer fra det kongelige jagtområde ved Skanderborg.