Kirken indvendig

Gylling Kirke består af kor og skib fra slutningen af 1100-tallet, våbenhus fra senmiddelalderen og styltetårn fra midten af 1500-tallet.

Der er bevaret flere gravsten i kirken heriblandt to romanske og en runesten fra vikingetiden.