Thomas Thomsen

 

Stenen er udtaget af Menighedsrådet som bevaringsværdig pga. den volumen og Thomas Thomsens trofaste virke på Gylling Mejeri.

Thomas Christian Thomsen blev født den 23. april 1874 i Skjød Sogn. Han var søn af Husmand Niels Thomassen og Hustru Ellen Marie Christensen.

I Skjød kirkebog er Thomas indført således: Tomas Christian Thomassen. Hvorfor han vælger en anden stavemåde til sit navn ved vi ikke.

Thomas Christian blev den 28. oktober 1904 gift i Underup kirke med Nicoline Johansen Møller.  Nicoline arbejde som Mejerske på Torp Mejeri, så det er nærliggende at forestille sig, at det er på den måde de unge mennesker har mødt hinanden.

Nicoline Johansen Møller blev født den 7. maj 1883. Hun var datter af gårdmand Søren Johansen Møller og Hustru Maren Johanne Andreasen.

Thomas og Nicoline fik 8 børn.

Thomas var mejeribestyrer på Torp Mejeri fra ca. 1904 og til 1906. Herefter blev han mejeribestyrer på Hørning Mejeri. Her var han indtil han den 25. februar 1918 kom til Gylling Mejeri også som mejeribestyrer. Mejeriet og dens virksomhed havde hans fulde interesse, og han var på færde ved arbejdet både tidligt og silde. Derimod blandede han sig ikke så meget i de offentlige anliggender. Efter ca. 15 års trofast virke begyndte hans helbred imidlertid at svigte. Han måtte tage ophold på Amtssygehuset i Århus, men uden at det bragte nogen bedring for ham.

Thomas Christian Thomsen døde den 13. juni 1935 og blev begravet den 19. juni 1935 på Gylling kirkegård. 61 år gammel. Mejerikredsen satte den smukke mindesten på hans grav.

Nicoline Johansen Møller døde den 17. maj 1974 i Århus, og ligger også begravet på Gylling kirkegård. 91 år gammel.