Søren Sørensen og Karen Marie Sørensen

 

Stenen er udtaget som bevaringsværdig af Odder museum pga. dens udsmykning.

Søren Sørensen blev født den 15. februar 1875 i Søby. Han var søn af Husmand og Væver Poul Sørensen og Hustru Kirsten Jørgensen. Søren blev uddannet møbelsnedker, men valgte senere hen at blive landmand.

Søren blev den 4. maj 1903 gift med Karen Marie Jensen i Gylling kirke.

Karen Marie Jensen blev født den 2. maj 1873 i Lerdrup. Hun var datter af Smed Rasmus Jensen og Hustru Margrethe Pedersen.

Søren og Karen Marie fik 5 børn. 1 pige og 4 drenge.

Søren og Karen Marie boede i Boulstrup fra 1903 og til 1906. Her blev de 2 ældste børn født. Søren var uddannet møbelsnedker og virkede som sådan indtil han i 1906 besluttede at overtage faderens gård  ”Elkjær” i Splidholm. Købesummen var 10.000 kr. Nemlig 7.500 kr. for den faste ejendom og 2.500 kr. for de udvendige løse ejendele. Søren var en driftig landmand og både i 1908 og 1909 tilkøbte han jord til gården. Det var her på gården de 3 yngste børn blev født.

Søren og Karen Marie havde gården indtil 1939, hvor deres yngste søn Holger overtog den. Herefter flyttede de til Gyllingnæsvej 2 i Gylling.

Søren genoptog her sit gamle håndværk som snedker, da der var så megen plads, at der i ene ende af huset kunne laves et værksted. Her gik megen af hans tid med at arbejde med træet.

Søren og Karen var trofaste kirkegænger, og de kunne begge to godt lide at synge.

Karen Marie var flittig med sine hænder og tillige en dygtig syerske.

Søren og Karen Marie havde i flere år  kommunens sneskærme liggende stablet op ved deres udhus i haven.

Det skulle være Karen Maries far Smed Rasmus Jensen, som smedede den første af den store låge på kirkegården ned mod byen.

I 1950 flyttede de til Glud hvilehjem, som datteren Margrethe drev sammen med en veninde. Her boede de indtil de døde.

Søren Sørensen døde den 9. oktober 1951, og blev den 15. oktober 1951 begravet på Gylling kirkegård.

Karen Marie Jensen døde den 7. juli 1957, og blev den 11. juli 1957 begravet på Gylling kirkegård.