Poul Erik Nepper-Christensen og Elise Mangor Fog

Stenen er udtaget af menighedsrådet pga. Poul Erik Nepper-Christensens virke i Gylling og som Provst i Hads- og Ning Herreder.

Poul Erik Nepper - Christensen blev født den 8. august 1916 i Flade Sogn ved Frederikshavn. Han var søn af Fiskehandler i Bangsbostrand Marius Christian Christensen og Hustru Dagmar Marie Nepper.

Poul E. Nepper - Christensen blev den 6. maj 1941 gift i Sankt Andreas kirke med Elise Mangor Fog.

Elise Mangor Fog blev født den 2. november 1917 i Sankt Andreas Sogn i København. Hun var datter af Grosserer Kaj Rohde Fog og Hustru Helga Mangor. Elise blev altid kun kaldt for Lise.

Poul Erik og Elise fik 3 døtre i ægteskabet.

Den 18. februar 1939 fik Poul Erik og hans søskende Kgl. Bevilling til at ændre deres navn til Nepper- Christensen.

Poul Erik Nepper-Christensen fik sin studentereksamen fra Hjørring Gymnasium i 1935 og den teologiske kandidateksamen fra Københavns universitet i 1940. Hans livsgerning blev en vekslen mellem præstegerningen og universitetsarbejdet. Han var præst i Sønderup-Suldrup sogne 1942-1947, og blev herefter præst på Alrø, men havde samtidig mulighed for at færdiggøre sin doktordisputats ved det teologiske fakultet i Århus.

Den 25. januar 1964 blev han udnævnt til præst i Gylling, og blot 4 dage efter blev han udnævnt til provst for Hads og - Ning herreder. Poul Erik underviste også på universitet i Århus, hvor han var lektor i Bibelsk Eksegese. (Fortolkning og udlægning af de skrifter, der indgår i Det Gamle og Det Nye Testamente). Senere blev han docent og dekan for det teologiske fakultet.

Den 1. september 1967 fik han bevilget orlov, og den 1. maj 1968 tog han sin afsked, for helt at hellige sig gerningen som universitetslærer.

Poul Erik Nepper- Christensen har skrevet flere bøger og publikationer. Han var meget anerkendt inden for undervisning og teologien, og blev betegnet som en venlig og åbensindet kollega.

Lise Nepper-Christensen var hele livet igennem en stor støtte for sin mand, og deres generøse gæstfrihed var kendt viden om.

Poul Erik Nepper-Christensen døde den 5. august 1998 i Århus, og blev begravet den 8. august 1998 på Gylling kirkegård.

Lis Nepper-Christensen døde den 5. oktober 1995 i Århus, og blev begravet den 10. oktober 1995 på Gylling kirkegård.

Parret ligger begravet lige uden for det vindue i Gylling præstegård, hvor Poul Erik havde sit kontor, og hvor han havde siddet og forberedt mangen en søndagsprædiken og andre taler.