Pastor Juul

Stenen er udtaget ved provstesyn som bevaringsværdig pga. udseende og profession.

Ebbe Asgerssøn Juul blev født den 23. maj 1910 på Frederiksbergs Alle 36, 2. sal i Helligånds Sognet i København. Han var søn af kanton Asger Callisen Juul og Hustru Ebba Rigmor Gyrith Høeg Brask.

Ebbe A. Juul blev gift med Anna Sophie Marie Benedicte Wedell - Wedellsborg den 8. marts 1946 i Viby kirke ved Odense.

Anna Sophie Marie Benedicte Wedell-Wedellsborg blev født den 8. februar 1912 i Ørkildshus (Amtsboligen) i Vor Frue Sogn i Svendborg. Hun var datter af Amtmand Joachim Godske Wedell – Wedellsborg og Hustru Sophie Christiane Bruun de Neergaard.

Anna Sophie Benedicte var uddannet sygeplejerske, da parret blev gift og hun blev altid kun kaldt Lia, hvilke også er det navn som står på gravstenen.

Ebbe og Lia fik 3 drenge i ægteskabet, alle født i Obbekær ved Ribe, hvor Ebbe havde et embede som sognepræst. Før dette var han kapellan i Skt. Katharina i Ribe.

I 1959 blev Ebbe A. Juul indsat som sognepræst i Gylling kirke. Det var en særlig glæde for ham netop at blive præst her, da han i sin ungdom havde beskæftiget sig indgående med Sognepræst Otto Møllers liv og forfatterskab. Et vidnesbyrd herom er den prisbelønnede afhandling fra 1939 som Ebbe Juul skrev: En Fremstilling og Vurdering af Otto Møllers lære om Mennesket og Frelsen. Takket være Ebbes Juuls interesse for Otto Møller og den tætte forbindelse med familien Møller- lykkedes det ham at få indrettet en mindestue i Præstegården for slægten Møller, som boede her i næsten 75 år (1841-1915. I dag er denne mindestue nedlagt, men særlige effekter er bevaret i præstegården og på Gylling lokalarkiv.

Da Ebbe Juul døde var han kendt i Gylling for sin store viden og indsigt, samt det at han var en fremragende prædikant, som forstod at udtrykke sine anskuelser på en for menigheden letfattelig måde. Også som foredragsholder og lejlighedstaler var han anerkendt.

Ebbe Asgerssøn Juul døde den 5. september 1963 i Gylling præstegård, og blev begravet den 9. september 1963 på Gylling kirkegård. 53 år gammel.

Ved begravelsen deltog 12 kollegaer incl. biskop Henning Høirup, der sammen med 5 andre præster bar kisten til gravstedet, nær det nye kapel, som var Pastors glæde og stolthed, og som netop taget i brug. Gylling menighedsråd og menigheden samlede ind til gravstenen i taknemlighed over Juuls virke i sognet. 

Lia Juul døde den 2. december 1993 på Nyborg Sygehus og den kirkelige handlig foregik i Viby kirke, der hvor parret i sin tid blev gift. Den 17. december blev Lia Juuls urne nedsat i samme gravsted, hvor hende mand Ebbe A. Juul blev begravet. 81 år gammel.