Otto Møllers familiegravsted

Gravstedet er udtaget som bevaringsværdig pga. dets udformning og Præst Otto Møllers lange virke i Gylling. 

Lars Otto Møller blev den 20. februar 1831 født i Dalsgård Præstegård, Tårup Sogn. Han var søn af Sognepræst Hans Larsens Møller og Hustru Sidse Marie Lang.

Lars Otto Møller blev den 14. oktober 1868 gift med Johanne Frederikke Holm. De blev viet i Gylling præstegård uden forudgående tillysning ifølge kongelig bevilling af 24. september 1868. Da var brudgommen 37 år og bruden var 24 år gammel. Begge var boende i Gylling præstegård da de blev gift.

Johanne Frederikke Holm blev den 26. januar 1844 født i Ronæs præstegård. Hun var datter af Sognepræst Claus Holm og Hustru Elisabeth Regensdoff.

Otto Møller brugte ikke sit første fornavn, men blev altid kun omtalt som Otto Møller.

Otto Møller og Johanne Holm fik 5 børn. To af dem døde som spæde og 2 døde inden de var fyldt 10 år.

Da Otto Møller var 10 år flyttede familien til Gylling, da hans far fik embedet som præst her. Barndomshjemmet i Dalsgård præstegård var meget fattigt, og Otto Møller fortæller selv, at da embedet her i Gylling var langt bedre, så var de ikke så fattige mere. Det blev derfor besluttet at Otto Møller skulle studere, og i åerne 1848-52 gik han på latinskolen i Horsens. I studietiden i København sluttede han sig til kredsen omkring Vartov, hvor N.F.S. Grundtvig var præst i årerne 1839-1872. Otto Møller blev teologisk kandidat i 1858. Otto Møller var meget optaget af Grundtvigs tanker og ideologi, og da han i 1860 blev kapellan hos hans far her i Gylling, begyndte han at holde forsamlinger, først i private hjem, derefter i kirken og senere blev der bygget en sal på en landejendom lidt uden for Gylling. ( Hos gårdejer Christen Christensen, omtalt med egen sten i lapidariet). Forsamlingerne blev holdt en gang om ugen, og der kunne en vinter igennem have været op til 400-500 mennesker.

Da hans far døde i 1870, blev Otto Møller Gyllings sognepræst. Hvilket han var indtil han døde i 1915. Han var i alt præst i Gylling i 55 år. Folk kom langvejs fra for at høre ham prædike om søndagen. De kom kørende i hestevogne eller gik hertil.

Otto Møller skrev mange bøger, som skabte almen debat, men som den dag i dag stadigvæk er meget anerkendte især inden for teologien.

Otto Møller blev udnævn til Ridder i 1892. fik Dannebrogorden i 1901 og blev udnævnt til Kommandør i 1911.

Den 13. januar 1915 døde Otto Møller og blev den 18. januar 1915 begravet på Gylling kirkegård i familiegravstedet. 83 år gammel.

Johanne Frederikke Holm døde den 17. november 1932 i Gothersgade 145, 3. sal i København og blev den 20. november 1932 begravet ved siden af sin mand på Gylling kirkegård. 88 år gammel.

Otto Møller havde i sine sidste år udtalt, at hans begravelse skulle forgå i stilhed, og at der ikke skulle stilles nogen gravsten ved hans grav. Dette ønske måtte respekteres, men der dukkede planer op, om at stille en mindesten op udenfor kirkemuren. Dette mindesmærke står i dag nedenfor præstegården, hvor Otto Møller tilbragte så mange år.