Morten Peter Rasmussen og Maren Kirstine Nielsen

Stenen er udtaget af Gylling menighedsråd som bevaringsværdig pga. den størrelse og Morten P. Rasmussen virke for bl.a. Gylling som folketingsmand.

Morten Peter Rasmussen blev født den 8. oktober 1882 på ”Gylling Overgård”. Han var søn af gårdejer Thomas Rasmussen og Hustru Kirstine Cecilie Mortensen.

Morten Peter Rasmussen blev den 22. november 1913 gift med Maren Kirstine Nielsen i Ørridslev kirke. Parret blev viet med vielsesbrev af 18. oktober 1913.

Maren Kirstine blev født den 28. maj 1887 i Tvingstrup, Ørridslev Sogn. Hun var datter af gårdejer Søren Nielsen og Hustru Frandsine Kirstine Jensen.

Morten P. Rasmussen og Maren K. Rasmussen fik 2 børn i ægteskabet.

I 1913 overtog han ”Gylling Overgård” og havde den indtil 1946, da de flyttede til det af dem nybyggede hus på daværende Nørregade, nu Otto Møllersgade 2.

Morten Peter blev tidligt polititisk interesseret. Allerede som 12-årig listede han sig til at deltage i politiske møder. Han sad fra 1921-29 i Gylling Sogneråd. Blev bestyrer at Århus Privatbanks kontor i Gylling i 1922, samt formand for Jyllands telefonudvalg også i 1922. Formand for Odderkredsens Radikale venstre i 1922-30. Folketingsmand for de radikale venstre 1929-50, Medlem af partiets bestyrelse på Rigsdagen og af dens Hovedbestyrelse.  Medl. af finansudvalget 1935-40 og igen 1944-1948. medl. af Det kgl. Teaters tilsynsråd 1936-51 og af repræsentantskabet for nationalbanken 1936-46, samt af tilsynsrådet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1946-54. 

Morten Peter Rasmussen blev omtalt som Rasmussen-Gylling, og han blev i sin tid opfordret til at opstille i Ringkøbing amt for de radikale venstre og blev valgt til Rigsdagen. Morten Peter havde stor sans for økonomi, hvilket hans mange tillidsposter også vidner om. Rasmussen-Gylling blev omtalt som en mandig og tiltalende personlighed, der havde let ved at skaffe sig venner i alle lejre. Han havde sans for livets komiske sider, en frisk latter og et muntert sind kastede sit skær over hans høje kraftige skikkelse.

Maren Kirstine syntes ikke var være som sådan en del af det offentlige liv, men hun passede hjemmet, børnene og gården, samt var en stor støtte for sin mand.

Morten Peter Rasmussen døde den 2. oktober 1960 i Gylling og blev den 6. oktober 1960 begravet på Gylling kirkegård. 77 år gammel. Rasmussen-Gyllings betydning var tydeligt ved han begravelse, hvor der var sendt kranse fra hans mange tillidshverv.

Maren Kirstine døde den 4. februar 1984 i hjemmet på Otto Møllersgade 2, og blev begravet den 8. februar 1984 på Gylling kirkegård. 96 år gammel.

Som en af de få personer fra Gylling, er Morten Peter Rasmussen optaget i Kraks Blå Bog i 1957.