Jernkors

 

Støbejernkorset er udtaget af menighedsrådet som bevaringsværdig pga. udseende og historie.

Dette jernkors er et minde over en hårdt ramt familie i Gylling. Det er rejst over Isach Andersens Hustru og 7 børn.

Isach Andersen blev født i Fillerup før den 19. februar 1792, hvor han blev døbt i Odder Sognekirke. Han var søn af gårdmand Anders Nielsen og Hustru Ane Marie Isachdatter i Fillerup.

Isach giftede sig til gården ”Gylling Østergaard” på Gylling Mark, da han ægtede enken på gården Mette Hansdatter den 30. maj 1820. (Mette var enke efter Anders Pedersen). Da var Isach 29 år og Mette var 44 år gammel.

Isach og Mette fik ingen børn i ægteskabet.

Mette Hansdatter døde den 20. juni 1838 på ”Gylling Østergaard” og blev begravet den 25. juni 1836 på Gylling kirke. 62 år gammel.

Isach giftede sig 2. gang den 5. oktober 1838 i Odder Sogne kirke med Mette Marie Jensdatter af Fillerup. Det er om hende og deres 7 børn jernkorset fortæller sin tragiske historie.

Mette Marie Jensdatter blev født i Fillerup den 24. december 1808. Hun var datter af Boelsmand Jens Jacobsen og Hustru Ane Catrine Jensdatter af Fillerup, Odder Sogn.

Isach og Mette Marie fik som sagt 7 børn. 6 drenge og 1 pige i årerne 1839-1952. 1 dreng døde i 1844, mens de sidste 6 børn døde i årerne 1850-1853. Den ældste var 11,5 år og den yngste var 2,5 måned gammel.

Mette Marie Jensdatter døde den 22. november 1853 og blev begravet den 25. november 1853 på Gylling kirkegård samme sted som sine børn. 45 år gammel.

På den tid rasede en koleraepidemi i landet, vi ved ikke om Isachs hustru og børn blev ramt af denne, men tankevækkende er det at så mange i husstanden døde inden for så få år. I 1853 døde knap 5000 mennesker i København af kolera.

Isach Andersen satte dette jernkors som minde over sin hustru og 7 børn. På korset er indgraveret:

GRDMD  Isach Andersen af Gylling Østergaard jordede en elsket Hustru Mette Marie Jensdatter død den 27. nov. 1853. 45 Aar gl. Samt deres 7 børn. Haabet skimter bedre liv- vi ses igen.

Isach giftede sig 3. gang den 9. juni 1854 med enken Mette Rasmusdatter af Søby. Da var Isach 62½ år gammel og Mette var 44 ¾ år gammel.

Isach Andersen døde den 1. marts 1862 og blev den 10. marts 1862 begravet på Gylling kirkegård. 76 år gammel.

Mette Rasmusdatter døde den 30. januar 1879 og blev begravet den 7. februar 1879 på Gylling kirkegård. 69 år gammel.

Der findes ingen gravsten bevaret på Gyllingkirkegård over parret.

Mette Rasmusdatter bragte en datter med ind i ægteskabet, Karen Mortensen født den 17. marts 1845. Da Isach og Mette ikke fik børn sammen, blev det Karen der sammen med hendes mand Jens Hansen der videreførte ” Gylling Østergaard” fra ca. 1870.

Det er Jochumsens jernstøberi i Horsens som støbte det smukke jernkors.