Jens P. Jacobsen

 

Korset er udtaget af menighedsrådet som bevaringsværdigt netop fordi det et marmorkors.

Jens Peter Jacobsen blev født i Vedslet S. ved Skanderborg, den 16. oktober 1833, og døbt den 7. november 1833 i Vedslet kirke. Hans forældre var gårdfolk i Vedslet Jacob Rasmussen og Hustru Kirsten Marie Pedersdatter.

Han kom til at tjene på gården ”Pedersminde” nr. 13. Beliggende på Tværvejen 4 i Gylling. Da ejeren Mikkel Christensen døde den 7. februar 1859 giftede han efterfølgende sig med enken Ane Christensensdatter den 16. november 1859.

Ane Christensdatter Blev født den 6. februar 1819 I ”Brandbyge” (muligvis Brandbygegård) i Falling Sogn. Hun var datter af gårdmand Christen Rasmussen og Hustru Catrine Pedersdatter.

På gården ”Pedersminde” levede de dagligdagen frem til den dag Ane døde den 28. marts 1888, 69 år gammel.  Der var ikke nogen børn i begge Anes ægteskaber. Jens Peter giftede sig den 9. november 1888 med Ingeborg Jørgensen fra Randlev.

Ingeborg Jørgensen blev født den 8. september 1851 i Randlev Sogn. Huns var datter af Husmand og væver Jørgen Jensen og Hustru Ingeborg Nielsdatter.

Jens Peter og Ingeborg fik 3 drenge. Jakob født den 15. maj 1889. Jørgen Peter født den 2. august 1891 og døde den 1. april 1893, 1½ år gammel. Rasmus født den 6. juli 1893.

Det var sønnen Jakob som efter faderens død overtog gården i Gylling.

Jens Peter sad i Sognerådet i Gylling fra den 22. december 1873 og til den 31. december 1879.Han var Sognefoged i Gylling, samtidig med han passede gården "Petersminde".

Bestillingen som Sognefoged var borgerligt ombud, som enhver sogneborger var pligtigt til at modtage i mindst 3 år.

"Pedersminde" har tilhørt Aakjærs gods til omkring 1800.

Jens Peter Jacobsen døde 77 år gammel den 9. maj 1911 i Gylling, og blev den 14. maj 1911 begravet på Gylling kirkegård.

Ingeborg Jørgensen døde 75 år gammel i Torrild den 11. februar 1927, og blev begravet den 17. februar 1927 på Gylling kirkegård. 75 år gammel.