Jens Møller Hansen

 

Gravstenen er bevaringsværdig pga. udseende og inskriptionen, og den er en trappesten fra barndomshjemmet” Øvadgaard”. Det ses tydeligt hvor gelænderet har været monteret. Stenen er udtaget som bevaringsværdig ved provstesyn 2005.

Jens Møller Hansen blev født den 29. april 1883 på gården ”Øvadgaard” i Gylling. Som søn af gårdejer Mads Peter Hansen og Hustru Ane Jensen.

Jens havde 5 søskende.

Jens Møller Hansen blev den 25. oktober 1912 gift med Alma Jensen- Nygaard i Bjergager kirke.

Alma Jensen blev født den 1. februar 1890 på gården ”Nygaard” i Bovlstrup. Hun var datter af gårdejer Ole Andreas Jensen og Hustru Ane Sørensen. 

Alma, hendes 4 søskende samt forældrene fik ved Kgl. Bevilling 1916 ret til at føre navnet Jensen – Nygaard.

Jens og Alma fik 3 børn.

Selv om Jens var gårdmandssøn, så blev hans næringsvej købmandskab i Gylling. I 1909 var han kommis I Odder hos købmand Carl Sørensen, men da den daværende købmand i Gylling pludselig forsvandt i natten muld og mørke fra butikken i Gylling, øjnede Jens Møller Hansen straks chancen og fluks tog tilbage til barndomsbyen, for at starte en ny købmandsbutik op. Postens kone Magdalene i Gylling stillede bedre villigt sin entre til rådighed de første måneder, men efterhånden blev der råd til at flytte hen i den gamle købmandsgård. I 1969 kunne Jens så fejre 60-års jubilæum som købmand, det selv om sønnen Thorvald havde overtaget forretningen, men Jens Møller Hansen var stadigvæk at finde i forretningen, men nu som kommis.

Jens Møller Hansen var gammel organisationsmand. Han var Kasserer for Hads Herreds Købmandsforening i 26 år, og formand i 10 år. Han modtog hæderstegnet fra Centralforeningen af Købmandsforretninger I Jylland.

Alma Jensen har siddet i bestyrelse for daværende Gylling Sygehjem.

Jens Møller Hansen døde den 31. august 1978 og ligger begravet på Gylling kirkegård. Han blev 95 år gammel.

Alma døde den 12. juni 1967 og blev den 15. juni begravet på Gylling kirkegård, 72 år gammel.