Hans Sørensen

  

Stenen er udtaget af menighedsrådet som bevaringsværdig pga. både udseende og inskriptionen.

Hans Sørensen blev født på gården ”Lysvanggård” i Gylling Skov den 10. februar 1836. Han er søn af gårdejer Søren Hansen og Hustru Marie Therese Jensdatter.

Den 20. april 1865 blev Hans Sørensen gift med Ane Cathrine Rasmussen i Gylling kirke.

Ane Cathrine Rasmussen blev født på ”Skrivergården” i Gylling den 10. november 1844, som datter af gårdejer Rasmus Rasmussen og Hustru Mette Nielsdatter.

Hans og Ane fik 2 piger i ægteskabet og tog også 2 plejebørn fra noget familie til sig.

Hans Sørensen havde gården ”Lysvanggård” frem til 1919, hvorefter Ane og Hans flyttede til Gylling, hvor de levede af renterne af deres formue.

Hans deltog i krigen 1864 som menig. Han tjente ved det 9. regiment, 5. kompagni, og havde 146 som soldat nummer. Han var tjenestegørende fra den 1. december 1863 og til den 8. august 1864.  Han undgik at blive taget til fange, såret eller ligge på lazarettet.

Hans var også medlem af ” De danske Våbenbrødre” i Odder, hvor han havde nr. 24829.

Da Hans Sørensen var Veteran fra 1864 krigen fik han tildelt Erindringsmedaljen og i 1913 fil han tildelt 100 kr. om året som hædersgave resten af sin levetid.

Den 26. december 1922 døde Hans Sørensen og blev begravet på Gylling kirkegård den 1. januar 1823. Han blev 82 år gammel.

Ane Cathrine Rasmussen døde den 14. juli 1933 og blev begravet på Gylling kirkegård den 21. juli 1933. 89 år gammel.