Hans Hansen

 

Stenen er udtaget af Odder Museum som bevaringsværdig pga. Hans Hansen lange virke som førstelærer og kirkesanger i Gylling.

Hans Hansen blev født den 26. juli 1859 på Stubdrup Mark i Højen Sogn ved Vejle. Han var søn af Husmand Thomas Hansen og Hustru Martine Marie Mortensen.

Hans blev gift med Rasmine Thomasen den 17. januar 1884 i Hansted kirke. I kirkebogen står der som note: Brudgommen har forevist et forsikringsbevis af sit liv på 3000 kr. fra den 2. januar 1884.

Rasmine Thomsen blev født den 17. januar 1865 på ”Raadvedgaard” i Hansted Sogn. Hun var datter af gårdejer Thomas Thomasen og Hustru Ane Marie Sørensen.

Hans og Rasmine fik i alt 8 børn. 5 piger og 3 drenge, hvoraf den ene dreng døde som spæd.

På trods af Hans var gårdmandssøn valgte han at blive skolelærer. Han dimitterede i 1876 fra Skaarup Seminarium, og blev samme år ansat i Raadved ved Horsens. I 1884 blev han forflyttet til Breth ved Barrit, og i 1892 kom han til Gylling skole som førstelærer. På det tidspunkt var det stadigvæk den gamle skole som lå ved kirkemureren, som var i brug, og Hans Hansen blev den sidste lærer der virkede og underviste der. I 1893 blev den skole vi i dag kender som Gylling skole bygget, og Hans blev således den første førstelærer til at præge skolen.

Fra en artikel som i sin tid var optaget i skoletidende, står der om Hans Hansen: Hans Hansen, førstelærer og kirkesanger i Gylling har med utrættelig energi og aldrig svigtende arbejdsevne i over 30 år, virket for sin skole og egn. Ved siden af den egentlige skolegerning har han stadig arbejdet for ungdommens fortsatte udvikling ved ihærdigt at lede den stedlige sangforening og foredragsforening, samt ved i over en snes år, at have holdt aftenskole om vinteren for den konfirmerede ungdom. I det offentliges interesse har han i mange år virket dels som formand for værgerådet og sognets hjælpekasse, dels som sekretær for sognerådet, samt repræsentant for Gylling sogns pleje-og børnehjemsforenings afdeling i Århus amt. Adskillige tillidshverv har han udført med stor dygtighed og virksomt taget del i befolkningens foreninger eller foretagender med økonomiske formål; han har således i tidens løb været formand, bestyrelsesmedlem, regnskabsfører, revisor o.l. for Brugsforeningen, Bryggeriet, Mejeriet, Cikoriefabrikken Østjylland, Forsamlingshuset m.m. samt har siden 1904 bestyret Brevsamlingsstedet (postkontoret) i Gylling.

Da Gylling kirke i 1917 fik orgel, ophørte Hans Hansens bestilling som kirkesanger, og han blev kirkens organist.

I 1929 tog Hans Hansens sin afsked med skolen og flyttede op i Malskærhus på Hovedgade i Gylling, hvor han fortsatte sin bestilling som bestyrer af Brevsamlingsstedet. I 1935 fik Hans Hansen en hjerneblødning, som til dels blev overstået, men han tog nu stadigt ophold på Stefanshjemmet i Århus indtil han døde.

Hans Hansen døde den 29. juli 1940 i Århus og blev begravet den 3. august 1940 på Gylling kirkegård. 81 år gammel.

Rasmine Thomsen døde den 2. marts 1935 og blev begravet den 7. marts 1935 på Gylling kirkegård, 70 år gammel.

Stefanshjemmet ligger i Marselisskovene på hjørnet af Carl Nielsensvej og Strandvejen. Det blev oprettet i 1923, som et resultat af udvikling på det åndelige og religiøse område, samt sociallovgivningen i Danmark. Hjemmet ligger på de gamle jorde som tidligere var den gamle skovridergård "Louisenhøj". Hjemmet har rødder i kredsen St. Stefanforeningen i Århus, der blev dannet den 23. oktober 1878. Stefanforeningens virke dækker mange forskellige områder, hvor sygeplejen er en central del.