Georg Smith

Dette gravminde (jernkors) er udtaget af Odder museum, som bevaringsværdig pga. materialet og Smiths betydning for Gyllingnæs gods i dens vorden.

Georg Smith skulle efter sigende være født i Skotland ca. 1749.

Georg Smith blev sammen med hans bror John Smith købmænd i Altona i Hamborg, og drev en stor forretning dernede.

Georg Smith var gift 2 gange. Med sin første hustru, som vi ikke kender navnet på, fik han datteren Georgiana Smith. Han blev den 3. maj 1815 gift med Enken Sarah Pepys i London. Sarah Pepys døde i 1822.

Gyllingnæs halvøen er udskilt fra Åkær Godt i 1801 af greve Friedrich Otto Von Dernath, og blev købt af John Smith. Næsset var dækket af skov med store egetræer. Købet viste sig hurtigt at være ren spekulation idet de værdifulde egetømmer, var eftertragtet som skibsplanker. Rygterne sagde at en del af dette tømmer i smug blev solgt til England, som netop i 1801 var kommet i krig med Danmark. John Smith byggede en firlænget bindingsværksgård i tre stokværk ” Det Holstenske Hus” blev det kaldt. Huset stod færdigt i 1803. I 1810 tilkøbte han Gylling kirke og dens tiender og dermed blev gården til et gods. Også en del bondejord kom i disse år under Gyllingnæs.

Efter John Smiths død i 1817 overtog hans bror Georg Smith Godset, og i 1825 frasolgte han kirken. Georg Smith havde Gyllingnæs indtil han døde i 1834. Herefter arvede hans datter Georgiana godset.

Georg Smith døde den 18. oktober 1834 i Horsens på sin rejse til Gyllingnæs. Han lig blev ført til Gylling og han blev begravet ved kirkens øster ende den 25. oktober 1834. 85 år gammel.

Der er skrevet en fin bog som omhandler Georg Smith og hans familie på Gyllingnæs. Den hedder ”Englænderne på Gyllingnæs”.