Friskolelærer Frandsen

 

Stenen som står på et gravsted, er udtaget som bevaringsværdig af Odder museum pga. den udseende, form samt Hans Christians Frandsens virke i Gylling.

Hans Christian Frandsen blev født den 14. december 1836 i Hvirring ved Horsens. Han var søn af gårdmand og sognefoged Frands Pedersen og Hustru Birthe Kirstine Pedersdatter.

Hans Christian blev den 19. oktober 1866 gift med Else Marie Nielsen i Randlev kirke.

Else Marie Nielsen blev født den 2. april 1839 i Randlev Sogn. Hun var datter af gårdmand Niels Eriksen og Hustru Ane Madsdatter.

Hans Christian og Else Marie fik 5 børn i ægteskabet. De 2 af dem døde som spæde.

Da præst Otto Møller i sin tid tog skridtet til en friskole i Gylling, henvendte han sig til forstander Svendsen ved Jelling seminarium, der varmt anbefalede en af sine elever, som nu var lærer ved Boring ved Horsens. Det var Hans Christian Frandsen.

En af Hans Christians stærkeste barndomsoplevelse var treårskrigen, og da krigen brød ud i 1864, havde han ingen ro på sig, før han meldte sig som frivillig.

Den 1. juni 1865 begyndte han sin gerning i Gylling- i en gårdmands storstue. Men hen på sommeren opførtes en bygning i nærheden af det nuværende forsamlingshus på Købmagergade. Det blev ikke blot en skole, men også et hjem, da Frandsen blev gift med Else Marie. Her dannede de et hjemmeliv, der blev rammen om det skoleliv, de 2 virksomme og gæstfrie mennesker kom til at leve.

I løbet af få år steg børnetallet i skolen op imod et halvt hundrede, men sidst i 80-erne gik det støt tilbage og i 1892 lukkede skolen. Årsagerne var flere, men bla. var Hans Christian Frandsen blevet meget tunghør, og præsten Otto Møllers søstre begyndte en privatskole i præstegården. Frandsen nåede dog at opleve, at der igen kom en friskole i Gylling i 1904, og han glædede sig meget derover. Det er jo mine gamle skoleelever, som laver skolen, sagde han med et smil i øjnene.

Ved folketællingen 1901 stod Hans Christian Frandsen opført som: Husfader, Landbruger og Husmand.

Hans Christian Frandsen døde den 29. april 1905 i Gylling, og blev begravet den 5. maj 1905 på Gylling kirkegård. 68 år gammel.

Else Marie Nielsen døde de 19. januar 1907 i Gylling, og blev begravet den 25. januar 1907 på Gylling kirkegård. 67 år gammel.

På samme gravsted står der en lille sten med navnet Valborg Frandsen. Hun var datter af Frandsens. Hun blev født den 12. juli 1873, og døde den 7. januar 1957 på ” De gamles hjem” i Gylling, og blev begravet den 12. januar 1957 på Gylling kirkegård. Da det var Valmenighedspræsten Jacob Lykke fra Odder, der foretog begravelsen, er det nærliggende at tro at Valborg Frandsen var medlem af Valgmenigheden i Odder.