Frederik Poulsen

 

Stenen er udtaget af Menighedsrådet pga. Frederiks P. Poulsens store indsats som kunstmaler, hvor han har malet mange bygninger og landskaber i Gylling Sogn.

Frederik Peter Poulsen blev født den 3. juni 1882 i Gylling. Han var søn af Husmand og Væver Søren Poulsen og Hustru Ane Pedersen. Senere blev hans far Søren, kusk på dagvognen fra Gylling til Odder.

Frederik blev de 24. maj 1907 gift med Mette Marie Sørensen i Gylling kirke.

Mette Marie Sørensen blev født den 11. august 1883 i Frederiksodde i Malling S. Hun var datter af Fisker Johan Sørensen og Hustru Karen Jensen. Familien flyttede senere til Gylling Skov, og det var her Mette Marie boede, da hun blev gift med Frederik.

Frederik og Mette Marie fik 4 børn i ægteskabet. 2 piger og 2 drenge.

Frederik Poulsen dyrkede allerede som barn sin store interesse for at tegne og male, men der var ikke råd til, at han kunne komme i kunstmalerlære, så han kom i malerlære i stedet for. Her tjente han 50 kr. – om året, og ved siden af gik han på Teknisk Skole i Odder. Da han var blevet udlært som svend, tjente han den fabelagtige løn af 8 kr. om ugen, men da han kunne tjene det dobbelte i Hamburg, gik han på valsen i 1902. Frederik skrev dagbog undervejs og det fremgår af dagbøgerne at han ud over at arbejde, også gik på museum, så på malerier, besøgte vokskabinettet og tegnede i sin fritid. Frederik rejste også til Köln og Wiesbaden.

Efter at have været på valsen i godt 3 år, startede Frederik som malermester i hans fars lade på Gyllingnæsvej 1. I 1906 opførte han bolig med malerværksted på Hovedgaden 26. I 1907 var han desuden medstifter af malerlauget for Odder og omegn.

Frederik Poulsen var malermester i Gylling i 50 år. Han blev omtalt, som en meget venlig mand, der ikke sagde så meget, men var meget dygtig. Foruden traditionelt malerarbejde. Malede og dekorere han møbler, trappeopgange, indgangspartier og lign. Han kunne alle de gamle teknikker, og da han var 75 år, fik han til opgave at udsmykke prædikestolen i Alrø kirke med bladguld. Det havde han lært i sin ungdom og mestrede stadig kunsten.

I 1955 da Frederik Poulsen var 73 år, overlod han af helbredsmæssige grunde det meste af det traditionelle malerarbejde til sønnen Søren. Han fortsatte dog med at gå lidt til hånde, når sønnen havde brug for det, men ellers brugte han tiden på at male landskabsmalerier og malerier af husene i Gylling.

Gylling arkiv har en stor del af disse malerier udstillet, som man er meget velkommen til at komme og se.

I alle årerne var hustruen Mette Marie en stor støtte for sin mand og børn.

Frederik Peter Poulsen døde den 22. august 1966 på Amtssygehuset i Odder og blev den 27. august 1966 begravet på Gylling kirkegård. 84 år gammel.

Mette Marie Sørensen døde den 10. maj 1944 på Amtssygehuset i Odder og blev den 16. maj 1944 begravet på Gylling kirkegård. 60 år gammel.