Ejnar Pedersen

 

 

Stenen er udtaget af menighedsrådet som bevaringsværdig pga. af Ejnar Pedersen virke som kirkesanger ved Gylling kirke og hans utrættelige arbejde for at få oprettet Gylling Lokal arkiv og synliggøre Gylling Sogns historie.

Ejnar Pedersen blev født den 2. februar 1929 i Tiset Sogn. Han var søn af gårdejer Otto Kristian Pedersen og Hustru Kirstine Petra Sørensen i Tiset. 

Ejnar Pedersen blev gift med Gerda Basse i Tiset kirke den 20. september 1952.

Gerda Basse blev født den 19. maj 1931 i Nølev Sogn. Hun er datter af gårdejer Thomas Sørensen Basse og Hustru Anna Hansen i Nølev. Gerda blev ”kun” døbt Basse som efternavn, da hendes far kun var kendt som Thomas Basse.

Ejnar og Gerda fik 2 piger i ægteskabet.

Efter skoletiden kom Ejnar ud og tjene på forskellige gårde, afbrudt af aftjent militærtjeneste og et ophold på Vallekilde Højskole.

Da parret blev gift havde Ejnar købt ” Aagaard” på Søbyvej. Her boede Ejnar og Gerda sammen med deres 2 piger indtil 1969, hvor de købte ” Svendgaard” også på Søbyvej. Ud over at være landmand, så var Ejnar Pedersen også grisehandler.

Fra 1965 og til 1981 var Ejnar Pedersen medlem af Gylling Menighedsråd, hvor han både var formand og kirkeværge. I 1981 overtog han jobbet som kirkesanger efter Per Frederiksen og denne post bestred han indtil 2003. Ejnar Pedersen var kirkesanger af ”den gamle” skole. Der var ikke mange udsyngninger på ”Gylling Hjemmet” eller hos private han ikke deltog i.  (Udsyngninger er der, hvor en afdød bæres ud fra deres bopæl, og der synges et par salmer for at ære afdøde).

Ejnar Pedersen var utrolig interesseret i Gylling Sogns historie, og efter at der i mange år havde være en del snak ”mand og mand imellem” om at oprette et arkiv til at fortælle denne historie og bevare effekter herfra, besluttede Ejnar Pedersen at gøre et forsøg. Dette resulterede i at Gylling Lokalarkiv blev en realitet den 28. februar 1986 med Ejnar som formand. I samarbejde med Gylling skoles leder Jens Nørgaard fik arkivet det tidligere formningslokale i kælderen på Gylling skole, og her har arkivet haft til huse lige siden. På et tidspunkt blev pladsen lidt for trang, men også dette løste Ejnar Pedersen og Gylling skole, arkivet fik et lokale mere stillet til rådighed.

Ejnar Pedersen var arkivets leder fra 1986 – 2008, men fortsatte som dets daglige leder nogle år mere. I 2010 blev både Ejnar og Gerda Pedersen udnævnt til Gylling Lokalarkivs æresmedlemmer.

Ejnar Pedersen var en meget efterspurgt foredragsholder, og utallige er de foredrag han har holdt rundt omkring, oftest handlede de om Gylling, Gylling næs og -eller om nogle af de mere kendte personer fra Gylling.

Gerda Pedersen har alle dage været en stor støtte for Ejnar, og parrets store gæstfrihed har ofte betydet, at Gerda Pedersen har været værtinde for besøgende i hjemmet, som havde et ærinde på arkivet.

Ejnar har siddet i Gylling Sogneråd 1966-1970. Været bestyrelsesmedlem af Østjysk Hjemstavn 1986-1994. Haft bestyrelsesposter i SDS, Boulstrup Elværk og medlem af Tulips repræsentantskab (Tulip var det store slagteri i Odder, indtil det blev flyttet til Horsens).

I 1999 blev Ejnar æresmedlem af Gylling brugs og fik Odder Kommunes kulturpris.

I 2008 solgte parret ”Svendgaard” og flyttede til Odder, men Ejnar glemte aldrig sit Gylling.

Ejnar døde den 2. november 2016 i Odder og blev begravet den 9. november 2016 på Gylling kirkegård. 87 år gammel.

Ejnar var en personlighed og et levende og interesseret menneske, der med sit store engagement var med til at gøre Gylling til et kulturcenter i Odder kommune.