Chresten Christensen og Karen Sørensdatter

Stenen er udtaget af menighedsrådet som bevaringsværdig pga. at det er en hel marmorsten.

Christen Christensen blev født den 26. november 1824 på Gylling Mark. I kirkebogen for Gylling står han indskrevet som Kresten Kristensen, søn af gårdmand Kresten Rasmussen og Ane Sørensdatter. Han blev døbt den 9. januar 1925 i Gylling kirke.

Han voksede op på slægtsgården ”Løkkegaarden ” lidt uden for Gylling by, og som 22-årig giftede han sig med den kun 18-årige Karen Sørensdatter den 15, juni 1847 i Gylling kirke.

Karen Sørensdatter blev født i Gylling den 28. december 1828, som datter af gårdmand Søren Petersen og Johanne Jensdatter.

Måske overtog Christen slægtsgården ”Løkkegaarden” i forbindelse med sit bryllup med Karen. I folketællingen af 1850 er han opført som gårdejer.

I ægteskabet fik Christen og Karen 9 børn.  

Christen Christensen blev en meget god ven med præst Otto Møller. De var begge meget optaget af grundtvigianismen, som byggede på præsten og salmedigteren N. F. S. Grundtvigs teologi og tanker. I sine unge dage mødte Otto Møller Grundtvig og dette prægede ham resten af livet. De 2 gode venner startede en kreds op i Gylling hvor de dyrkede disse tanker. Møderne forgik rundt omkring i byen, men i 1872 byggede Christen Christensen et mødelokale ude på hans gård, og i mange år afholdte han af egen midler udgifterne til forplejningen ved disse møder. Da Otto Møllers far præsten Hans Larsen Møller i Gylling døde, drog Christen Christensen og Peder Rasmussen til København med et af beboerne i Gylling underskrevet dokument, hvor de ønskede, at Otto Møller skulle blive deres nye præst. De aflagde besøg hos minister Hall og Kongen, og det lykkedes at få deres opbakning til, at Otto Møller blev præst i Gylling. 

Christen Christensen var en meget respekteret mand i Gylling og omegn.

Christen Christensen døde den 20. februar 1887 og blev begravet den 28. februar 1887 på Gylling kirkegård.

Karen Sørensdatter døde den 4. februar 1906 og blev begravet den 10. februar 1906 på Gylling kirkegård.