Anders Hansen og Ane Hansen

 

Stenen er udtaget af menighedsrådet som bevaringsværdig pga. udsmykningen.

Anders Hansen blev født i Gylling Skov på slægtsgården ”Frederiksborg”. Han blev født den 3. marts 1850. Søn af gårdejer Hans Andersen og Hustru Kirsten Andersdatter.

Den 6. maj 1873 blev han gift med Ane Rasmussen i Gylling kirke.

Ane Rasmussen blev født den 14. december 1849 på gården ”Øvadgaard” i Gylling. Hun var datter af gårdmand Rasmus Pedersen og Hustru Ane Sørensen

Anders og Ane fik 10 børn, hvor de 2 af dem var dødfødte og 1 pige døde som 3-årig.

Frederiksborg har hørt ind under Aakjær til omkring 1800.

Anders overtog gården omkring 1875 og havde den indtil han døde i 1929, herefter overtog sønnen Isak Hansen gården.

Anders Hansen var en forgangsmand. Han sad bla. i sognerådet, og var formand i årerne 1892-1897. Han var med til at oprette Gylling Andelsmejeri og var med i den første bestyrelse 1888 og senere formand i 1907-1918. Og han var med til at oprette Gylling låne og sparekasse, og også her var han med i den første bestyrelse i 1882, og senere formand i 1897-1911. Andres var også med i det første menighedsråd i Gylling, oprettet i 1903 og her sad han indtil 1920. 

Anders Hansen døde den 27. august 1929 og blev begravet på Gylling kirkegård den 2. september 1929. Da havde han været enkemand i 13 år. Han blev 80 år gammel.

Ane Rasmussen døde den 4. december 1916 og blev begravet på Gylling kirkegård den 11. december 1916. Hun blev 67 år gammel.

En lille detalje på stenen som er udformet som en papirrulle hængt på en kristtjørn, er at Ane Hansen navn står nederst på stenen modsat hvad det er normalt, at den første afdøde kommer til at stå øverst på stenen.