Anders Hansen og Ane Hansen

 

Stenen er udtaget af menighedsrådet som bevaringsværdig pga. udsmykningen.

Anders Hansen blev født i Gylling Skov på slægtsgården ”Frederiksborg”. Han blev født den 3. marts 1850. Søn af gårdejer Hans Andersen og Hustru Kirsten Andersdatter.

Den 6. maj 1873 blev han gift med Ane Rasmussen i Gylling kirke.

Ane Rasmussen blev født den 14. december 1849 på gården ”Øvadgaard” i Gylling. Hun var datter af gårdmand Rasmus Pedersen og Hustru Ane Sørensen

Anders og Ane fik 10 børn, hvor de 2 af dem var dødfødte og 1 pige døde som 3-årig.

Gården "Frederiksborg" har hørt ind under Aakjær Gods til omkring 1800.

Anders overtog gården omkring 1875 og havde den indtil han døde i 1929, herefter overtog sønnen Isak Hansen gården. Anders var en mand af få ord, men der blev lyttet til det han sagde. Selv om han havde mange tillidserhverv uden for hjemmet, var og blev det arbejdet på gården, som havde første prioritet. Her deltog han på lige fod med sine ansatte, hvilket skabte stor respekt. Den lille korte arbejdspibe blev sjælden kold og var med ham hele vejen. Fire gange om året købte han 10 pund tobak i træfustage = Trætønde. 

Anders Hansen var en foregangsmand. Da han kom i ungdomsårene, fik han mulighed for at komme på ungdomsskole for Karle i Saksild, og fik på måde mere viden end andre unge på den tid.  Han sad bla. i sognerådet, og var formand i årerne 1892-1897. Han var med til at oprette Gylling Andelsmejeri og var med i den første bestyrelse 1888 og senere formand i 1907-1918. Og han var med til at oprette Gylling låne og sparekasse, og også her var han med i den første bestyrelse i 1882, og senere formand i 1897-1911. Andres var også med i det første menighedsråd i Gylling, oprettet i 1903 og her sad han indtil 1920.

Anders bekendte sig til Bjørnbakkerne som var en bevægelse som gik ind for mindre militær, bedre kundskab til bondestanden og kvindelig stemmeret. Det var bla. læren Lars Bjørnbak som startede Viby højskole som var med til at starte bevægelsen, som havde sin storhedstid i midt 1800- tallet. Bevægelsen var mest rodfæstet i Østjylland. Af bevægelsen blev der dannet Bonnevenners Selskab, som kom i folketinget og som havde en meget stor andel i at Kong Frederik den 7. underskrev Danmarks første frie forfatning, junigrundloven af den 5. juni 1849. Det fortælles også at den valgte dato havde Kong Frederiks hustru til venstre hånd Grevinde Danner stor indflydelse på, for det var den dag hendes søn fra et tidligere forhold fyldte år, og som hun havde måtte give fra sig, men at der på denne måde alligevel kunne flages for ham. 

Anders Hansen døde den 27. august 1929 og blev begravet på Gylling kirkegård den 2. september 1929. Da havde han været enkemand i 13 år. Han blev 80 år gammel.

Ane Rasmussen døde den 4. december 1916 og blev begravet på Gylling kirkegård den 11. december 1916. Hun blev 67 år gammel.

En lille detalje på stenen som er udformet med en papirrulle hængt på en kristtjørn, er at Ane Hansen navn står nederst på stenen modsat hvad det er normalt, at den første afdøde kommer til at stå øverst på stenen. Måske er valget af netop denne udsmykning ikke tilfældig, for kristtjørn er et religiøst symbol og papirrullen kan have hentydning til oplysning, hvilke begge  ting Anders Hansens liv var præget af.