Gylling Kirke

 

Gylling Kirke består af kor og skib fra slutningen af 11-tallet, våbenhus fra senmiddelalderen og styltetårn fra midten af 1500-tallet. Der er bevaret flere gravsten i kirken, heriblandt to romanske og en runesten fra vikingetiden.

Barokaltertavlen er fra 1638 med fire fritstående evangelistfigurer, maleri af korsfæstelsen i midterfeltet, samt opstandelsen i topstykket.

Der er korbuekrucifix fra 1400-tallet med firkløverafslutninger, hvori symbolerne for evangelisterne ses.

Prædikestolen er fra 1911 og har Peter, Paulus og Johannes i felterne. I den modsatte side af kirken ses en degnestol, som blev opstillet i 1923. Lågen hertil er en stolestadedør fra et ældre stoleværk.

Via menupunkterne til højre, kan der læses om en lang række bevaringsværdige gravsten, som findes på Gylling kirkegård. Foruden en skrivelse om bysbarnet Karen Jeppe.

 

Der kan ses, høres og læses mere om kirken via disse links: