Du er her: 

Menigheds- og orienteringsmøder i Fjordpastoratet d.9.juni

 

Der afholdes menigheds- og orienteringsmøder i Fjordpastoratet følgende steder:

For Gylling-Alrø Sogne i Alrø Forsamlingshus kl.17.00

For Ørting-Falling sogne i Ørting Sognehus kl.19.00

For Hundslund-Torrild sogne i Hundslund Kirkehus kl.19.00

Møderne vil bestå af:

1) Menighedsmøde: På menighedsmødet orienteres om, hvad der er sket siden sidste møde. Aktiviteter, drift og økonomi samt menighedsrådets planer og økonomi for indeværende år. Menigheden har mulighed for at komme med bemærkninger/ønsker til menighedsrådets arbejde.

2) Orienteringsmøde: Orienteringsmødet er det første skridt på vej mod menighedsrådsvalget 2020. Formålet er at sikre åbenhed og skabe interesse om den lokale kirke og menighedsrådet og finde ud af, hvem der kunne være interesseret i at stille op eller genopstille. De seks sogne i Fjordpastoratet har på deres menighedsmøder i efteråret besluttet, at der i forbindelse med valget i 2020 skal vælges ét fælles menighedsråd. Det fælles menighedsråd kommer til at bestå af to medlemmer fra hvert sogn, så den lokale forankring kan fastholdes.

Del dette: