Menighedsrådet i Ørting og Falling

Jens Peter Petersen

Formand

Tlf.: 2032 3318

8094fortrolig@sogn.dk

Jan Bjørn Nielsen

Kasserer / Formand for aktivitetsudvalg

Tlf.: 8655 2107 / 2323 3725

Lissi Gaarde Berg

Sekretær

Tlf.: 2874 8479

Poul Andersen

 Tlf.: 8655 4090

 

 

Knud Appel

Næstformand

Tlf.: 8655 1120 / 2125 3665

 

 

Villy Bengtsen

Kirkeværge

Tlf.: 8655 4087