Menighedsråd

Fjordpastoratet har indtil videre tre menighedsråd. I efteråret 2019 blev det besluttet, at de skal slås sammen til ét råd med menighedsrådsvalget i efteråret 2020. Det nye råd kommer fra 1.1.2021 således til at bestå af tolv valgte medlemmer; to fra hvert sogn.