Fjordpastoratets organister

Inger Larsen

Organist

Niels Peter Gadegaard Frandsen

Organistvikar


Fjordpastoratets kirkesangere

Susanne Kjærsgård Sørensen

Kirkesanger

Gitte Møller Them

Kirkesanger