Præsterne i Fjordpastoratet

Cand.theol.
Kåre Schelde Busk
Tlf. 2860 1618
ksb@km.dk 

Cand.theol.
Marianne Lyst
Tlf. 3142 4371  
ml@km.dk 

Kirketjener/Pedel i Kirkehuset Hundslund

Træffes ikke mandag

Susanne Holm Andersen
Landevejen 5
8350 Hundslund
tlf. 86 55 01 91 / 29 64 80 37
Mail: sa.kirketjener@hotmail.com

Kirketjener i Torrild

Jens Erik Sørensen
86 53 11 96
40 31 11 96
mail: kirkely@torrild.dk

Ansatte i Hundslund og Torrild

Graver

Træffes ikke søndag

Jens T. Pedersen
Graverkontoret
Bilsbækvej 34, Ørting
8300 Odder
tlf. 30 33 78 60
Mail: jtp@km.dk

Bogfører

Bent Lind Kristensen
tlf.: 86 53 10 25
Mail: lind@torrild.dk

Organist

 
tlf.: 
Mail: