Kirkeblad for Fjordpastoratet

Kirkebladet udgives af menighedsrådene  for Gylling-Alrø, Hundslund-Torrild og  Ørting-Falling sogne.

Redaktion: Marianne Lyst, Kåre Schelde Busk, Marianne Hofstätter og Lise Laursen.

Bladet udkommer fire gange om året omkring 1. december, 1. marts, 1. juni og 1. september.

De nyeste kirkeblade kan downloades her:

Sep-nov 2020

Jun-aug 2020

Mar-maj 2020

Dec 19-feb 20

Sep-nov 2019

Jun-aug 2019

 

Ældre kirkeblade kan hentes her