Vielse

Vielsen kan enten foretages på rådhuset eller i kirken. 

Forud for vielsen rettes henvendelse til bryllupskontoret på rådhuset i den kommune, hvor parret bor. Kontoret udfærdiger en prøvelsesattest, som højst må være fire måneder gammel på vielsestidspunktet. Denne attest er en forudsætning for at blive gift. 

Ved kirkelig vielse aftales tidspunkt og kirke med præsten, og prøvelsesattesten samt parrets dåbsattester og navn og adresse på to bryllupsvidner afleveres til præsten i forbindelse med samtalen forud for vielsen. 

Ønskes der navneændring i forbindelse med vielsen, skal der søges om det hos præsten i bopælssognet i god tid inden vielsen. 

Aftale om vielse træffes direkte med Fjordpastoratets sognepræster:

Marianne Lyst, tlf. 3142 4371, mail: ml@km.dk, eller

Kåre Schelde Busk, tlf. 2860 1618, mail: ksb@km.dk

Inspiration til vielsessalmer

'Den danske Salmebog Online' har adskillige forslag til vielsessalmer, og de kan høres sunget via 'Lyt til danske salmer'