Vielse

Vielsen kan enten foretages på rådhuset eller i kirken. 

Forud for vielsen rettes henvendelse til bryllupskontoret på rådhuset i den kommune, hvor parret bor. Kontoret udfærdiger en prøvelsesattest, som højst må være fire måneder gammel på vielsestidspunktet. Denne attest er en forudsætning for at blive gift. 

Ved kirkelig vielse aftales tidspunkt og kirke med præsten, og prøvelsesattesten samt parrets dåbsattester og navn og adresse på to bryllupsvidner afleveres til præsten i forbindelse med samtalen forud for vielsen. 

Ønskes der navneændring i forbindelse med vielsen, skal der søges om det hos præsten i bopælssognet i god tid inden vielsen. 

Alle spørgsmål om navneændring i forbindelse med vielse skal rettes til kirkebogsføreren i bopælssognet, dvs. Kirkekontoret ved Odder Sognekirke, Kirkesti 3, 8300 Odder, tlf. 8780 2530, hvis bopælssognet er Hundslund eller Torrild.

Salmer til Vielse

Hvis du/I klikker på dette link, kommer I til oversigten over
Den Danske Salmebogs forslag til sange der kan synges til Vielser 
 
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3