Udmeldelse/Genindtræden

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til eller personligt fremmøde hos Fjordpastoratets præster. Hvis henvendelsen sker pr. mail, vil der, for at sikre korrekt identitet, pr. almindelig post efterfølgende blive bedt om en bekræftelse af henvendelsen. 

Sammen med udmeldelsen afleveres dåbsattesten. 

Ved udmeldelse af folkekirken fraskriver man sig retten til at få udført kirkelige handlinger, vielse og begravelse fra kirken og med præstens medvirken. Ligesom man mister valgretten og valgbarheden til menighedsrådet. 

Det tilrådes, at man underretter sine nærmeste pårørende, hvis man melder sig ud af folkekirken. 

Genindtræden i folkekirken efter en udmeldelse sker ved henvendelse til en præst – sognepræsten eller en anden præst i folkekirken.