Navneændring

Reglerne for navneændring kan læses på www.personregistrering.dk, hvorfra der også kan udskrives en blanket til anmodning om navneændringeller indgives en elektronisk anmodning med digital signatur. 

For alle, der er bosat i Fjordpastoratet, skal spørgsmål om navneændring rettes til Kordegnen ved Odder sognekirke, Kirkesti 3, 8300 Odder, tlf. 8780 2530. Bemærk at der skal betales et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret betales for selve sagsbehandlingen, og det tilbagebetales derfor ikke, selvom ansøgningen om navneændring eventuelt ikke kan imødekommes. Kvittering for betaling af gebyret skal vedlægges ansøgningen om navneændringen.