Fødsel

Anmeldelse foretages på en særlig blanket, som normalt udleveres af jordemoderen.
Blanketten kan også downloades fra Familiestyrelsens hjemmeside: www.personregistrering.dk.
Her er det også muligt at anmelde fødslen elektronisk med digital signatur. 

Anmeldelsen skal foretages senest 14 dage efter fødslen. 

Er forældrene ikke gift, skal faderskabet til barnet fastslås. Dette kan ske ved udfyldelse og aflevering af en faderskabsblanket – en omsorgs- og ansvarserklæring, som giver fælles forældremyndighed. Normalt udleveres denne blanket også af jordemoderen, eller den kan downloades fra: www.borger.dk, hvor faderskabserklæringen (omsorgs- og ansvarserklæring) også kan foretages elektronisk med digital signatur. 

Registrering af fødsler i Fjordpastoratet varetages af Kirkekontoret i Odder:

Odder Sognekirke, Kirkesti 3, 8300 Odder, tlf. 8780 2530.

www.odderkirke.dk