Begravelse/bisættelse

Dødsfaldet skal anmeldes til præsten inden to dage. Aftale om tidspunkt for begravelse/bisættelse sker ved henvendelse til Fjordpastoratets præster

Relevante blanketter hentes ved www.Personregistrering.dk

Salmer til Begravelse/bisættelse

'Den Danske Salmebog online' har forslag til salmer, der kan synges ved begravelser/bisættelser. De kan også høres via 'Lyt til danske salmer'.