Begravelse / Bisættelse

Dødsfaldet skal anmeldes til præsten inden 2 dage. Aftale om tidspunkt for begravelse/bisættelse sker ved henvendelse til præsten.

Relevante blanketter hentes ved www.Personregistrering.dk

Ved dødsfald træffes der aftale med præsten om dag og tidspunkt samt om forløbet for jordfæstelsen eller bisættelsen.

Præsten hjælper også gerne med øvrige oplysninger i den forbindelse. I Hundslund og Torrild sogne er sognepræsten begravelsesmyndighed for staten samt den, der anmelder dødsfaldet til alle relevante myndigheder.

Begravelsesmyndigheden varetages af Kordegnen ved Odder sognekirke, Kirkesti 3, 8300 Odder, tlf. 8780 2530.

Salmer til Begravelse/Bisættelse

Hvis du/I klikker på dette link, kommer I til oversigten over
Den Danske Salmebogs forslag til sange der kan synges til Begravelser/Bisættelser
 
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/9