Attester

Overalt i landet kan der på kordegnekontorer og hos kirkebogsførende sognepræster udskrives nye attester til erstatning for en eventuel bortkommen Fødsels- og dåbsattest, Fødsels- og navneattest eller Kirkelig Vielsesattest. 

Det gælder uanset hvor dåben, navngivningen eller vielsen er foretaget. 

En ny attest kan også bestilles med digital signatur på www.personregistrering.dk.