Nyheder

Stenene fortæller historier på Gylling Kirkegård

De seneste uger har en mængde gravsten på Gylling Kirkegård fået selskab af små skilte med såkaldte QR-koder. Det er gravminder, som er udtaget som ’bevaringsværdige’ af museet i Odder, fhv. Provst Knud Troldborg og diverse...[mere]

Ledige stillinger i Fjordpastoratet

Fjordpastoratet søger nye medarbejdere: En gravermedhjælper til Ørting-Falling Kirkegårdsteam - læs mere her. En organist og kirke-kulturmedarbejder - læs mere her.[mere]

Sommeraftensang i Fjordpastoratet

Hele sommeren igennem er der aftensang hver anden onsdag kl. 19 i en af Fjordpastoratets seks kirker. Vi skal synge en masse skønne salmer og sange, og der vil også blive fortalt lidt om kirkerne. Men da der stadig er...[mere]

Kalender

09aug kl. 09:00

Gudstjeneste - Hundslund kirke (KSB)

Gudstjeneste v. Kåre Schelde Busk

i Hundslund Kirke

09aug kl. 09:00
09aug kl. 10:30

Gudstjeneste - Alrø kirke (KSB)

Gudstjeneste v. Kåre Schelde Busk

i Alrø Kirke

09aug kl. 10:30
12aug kl. 19:00

Aftensang - Alrø Kirke

Gennem hele sommeren afholdes aftensang i Fjordpastoratets kirker.

Tilmelding …

12aug kl. 19:00
13aug kl. 09:30

Morgensang i Ørting kirke og sognehus

Morgensang i Ørting kirke med efterfølgende kaffe i sognehuset.

Velkommen

i Ørting …
13aug kl. 09:30

Gudstjenester med begrænsninger

Ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirkeligt regi gælder der for tiden begrænsninger på deltagerantallet. Den almindelige begrænsning i samfundet, som også omfatter kirkerne, betyder, at der skal være en meter mellem deltagerne. Hvis der skal synges, skal der være to meters afstand, da sang menes at sprede virus mere end almindelig tale.

I kirkerne er der lagt salmebøger på de bænkepladser, som må benyttes. Kirketjeneren skal tælle kirkegængerne ved indgangen, og hvis der møder flere end det tilladte antal, vil de desværre blive afvist. Hvis det viser sig, at der ofte møder flere deltagere end tilladt, vil præster og menighedsråd tænke i alternative aktiviteter.