Nyheder

Fjordpastoratets Kirkehøjskole

Det tværgående aktivitetsudvalg for Fjordpastoratets menighedsråd har tilrettelagt tre højskoleeftermiddage, som foregår om lørdagen hhv på Alrø, i Torrild og i Ørting. Hver højskoledag starter kl. 13 og varer til ca. kl. 17. Der...[mere]

Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for efteråret 2020 ligger klar til download her. God læselyst![mere]

Stenene fortæller historier på Gylling Kirkegård

De seneste uger har en mængde gravsten på Gylling Kirkegård fået selskab af små skilte med såkaldte QR-koder. Det er gravminder, som er udtaget som ’bevaringsværdige’ af museet i Odder, fhv. Provst Knud Troldborg og diverse...[mere]

Kalender

30sep kl. 19:00

Menighedsrådsmøde Gylling-Alrø i Alrø Forsamlingshus

Menighedsrådsmøde

i Alrø Forsamlingshus

30sep kl. 19:00
01okt kl. 14:30

K-dag - Hundslund

Denne torsdag får vi besøg af Gudmund Rask Pedersen, som vi skulle have haft …

01okt kl. 14:30
03okt kl. 09:30

Dåbsgudstjeneste - Hundslund Kirke (AVL)

Dåbsgudstjeneste v. Anna Viller Lind

i Hundslund Kirke

03okt kl. 09:30
03okt kl. 11:00

Dåbsgudstjeneste - Hundslund Kirke (AVL)

Dåbsgudstjeneste v. Anna Viller Lind

i Hundslund Kirke

03okt kl. 11:00

Gudstjenester med begrænsninger

Ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirkeligt regi gælder der for tiden begrænsninger på deltagerantallet. Den almindelige begrænsning i samfundet, som også omfatter kirkerne, betyder, at der skal være en meter mellem deltagerne. Hvis der skal synges, skal der være to meters afstand, da sang menes at sprede virus mere end almindelig tale.

I kirkerne er der lagt salmebøger på de bænkepladser, som må benyttes. Kirketjeneren skal tælle kirkegængerne ved indgangen, og hvis der møder flere end det tilladte antal, vil de desværre blive afvist. Hvis det viser sig, at der ofte møder flere deltagere end tilladt, vil præster og menighedsråd tænke i alternative aktiviteter.