Nyheder

Kirkehøjskolen lørdag d.31.10. gennemføres som planlagt

Kirkehøjskolen lørdag d.31.10. i Alrø Forsamlingshus kan fortsat gennemføres som planlagt. Der tages højde for diverse afstandskrav mv., så alle trygt kan deltage. Vel mødt![mere]

Fjordpastoratets Kirkehøjskole

Det tværgående aktivitetsudvalg for Fjordpastoratets menighedsråd har tilrettelagt tre højskoleeftermiddage, som foregår om lørdagen hhv på Alrø, i Torrild og i Ørting. Hver højskoledag starter kl. 13 og varer til ca. kl. 17. Der...[mere]

Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for efteråret 2020 ligger klar til download her. God læselyst![mere]

Kalender

01nov kl. 13:00

Alle helgensdagsgudstjeneste - Hundslund kirke (KSB)

Alle helgensdagsgudstjeneste v. Kåre Schelde Busk

01nov kl. 13:00
01nov kl. 13:00

Alle helgensdagsgudstjeneste - Falling kirke (AVL)

Alle helgensdagsgudstjeneste v. Anna Viller Lind

01nov kl. 13:00
01nov kl. 14:30

Alle helgensdagsgudstjeneste - Alrø kirke (KSB)

Alle helgensdagsgudstjeneste v. Kåre Schelde Busk

01nov kl. 14:30
01nov kl. 14:30

Alle helgensdagsgudstjeneste - Torrild kirke (AVL)

Alle helgensdagsgudstjeneste v. Anna Viller Lind

01nov kl. 14:30

Gudstjenester med begrænsninger

Ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirkeligt regi gælder der for tiden begrænsninger på deltagerantallet. Den almindelige begrænsning i samfundet, som også omfatter kirkerne, betyder, at der skal være en meter mellem deltagerne. Hvis der skal synges, skal der være to meters afstand, da sang menes at sprede virus mere end almindelig tale.

I kirkerne er der lagt salmebøger på de bænkepladser, som må benyttes. Kirketjeneren skal tælle kirkegængerne ved indgangen, og hvis der møder flere end det tilladte antal, vil de desværre blive afvist. Hvis det viser sig, at der ofte møder flere deltagere end tilladt, vil præster og menighedsråd tænke i alternative aktiviteter.